Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairsसबै सूचना
वेद प्रसाद अर्याल
वेद प्रसाद अर्याल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घनश्याम गौतम
घनश्याम गौतम

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9857650133

विनोद प्रसाद अर्याल
विनोद प्रसाद अर्याल

नायब सुब्बा

कमला परियार
कमला परियार

नायब सुब्बा

कृष्ण प्रसाद  आचार्या
कृष्ण प्रसाद आचार्या

लेखापाल

भुवन राना
भुवन राना

खरिदार

पुर्ण चन्द्र रेग्मी
पुर्ण चन्द्र रेग्मी

खरिदार