Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग
सबै सूचना
गंगा बहादुर क्षेत्री
गंगा बहादुर क्षेत्री

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घनश्याम गौतम
घनश्याम गौतम

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

भुवन राना
भुवन राना

खरिदार

लिला बहादुर थापा मगर
लिला बहादुर थापा मगर

खरिदार