Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विनोद प्रसाद अर्याल


विनोद प्रसाद अर्याल


विनोद प्रसाद अर्याल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल binod.aryal@nepal.gov.np
सम्पर्क 9856046943
ठेगाना स्याङजा अर्जुनचौपारी 1Aarjunchaupari 1, स्याङ्गजा
बहाल मिति N/A