Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण प्रसाद आचार्या


कृष्ण प्रसाद  आचार्या


कृष्ण प्रसाद आचार्या
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल krish.ac2071456@gmail.com
सम्पर्क 9856045272
ठेगाना अर्घखाची मालारानी 2मालारानी 2, अर्घाखाची
बहाल मिति २०७५ चैत्र २२