Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पुर्ण चन्द्र रेग्मी


पुर्ण चन्द्र रेग्मी


पुर्ण चन्द्र रेग्मी
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल regmi_regmi@yahoo.com
सम्पर्क 9846160843
ठेगाना स्याङ्जा पुतलिबजार ५Putalibazar municipality 5, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ श्रावण २८