Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 वेद प्रसाद अर्याल वेद प्रसाद अर्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुस्ताङ जोमसोमघरपझोङ 4, मुस्ताङ्ग 9841823158
bedaryal123@gmail.com
2 घनश्याम गौतम घनश्याम गौतम सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9857650133
3 विनोद प्रसाद अर्याल विनोद प्रसाद अर्याल नायब सुब्बा स्याङजा अर्जुनचौपारी 1Aarjunchaupari 1, स्याङ्गजा नागरिकता शाखा 9856046943
binod.aryal@nepal.gov.np
4 विनोद प्रसाद अर्याल विनोद प्रसाद अर्याल नायब सुब्बा स्याङजा अर्जुनचौपारी 1Aarjunchaupari 1, स्याङ्गजा नागरिकता शाखा 9856046943
5 कमला परियार कमला परियार नायब सुब्बा Jaimini 6, वागलुङ्ग प्रसाशन शाखा 9847733103
sunamkamala@yahoo.com
6 कृष्ण प्रसाद  आचार्या कृष्ण प्रसाद आचार्या लेखापाल अर्घखाची मालारानी 2मालारानी 2, अर्घाखाची लेखा शाखा 9856045272
krish.ac2071456@gmail.com
7 कृष्ण प्रसाद  आचार्या कृष्ण प्रसाद आचार्या लेखापाल अर्घखाची मालारानी 2मालारानी 2, अर्घाखाची लेखा शाखा 9856045272
8 भुवन राना भुवन राना खरिदार प्रसाशन शाखा 9849130191
shreesbhuwan91@gmail.com
9 पुर्ण चन्द्र रेग्मी पुर्ण चन्द्र रेग्मी खरिदार स्याङ्जा पुतलिबजार ५Putalibazar municipality 5, स्याङ्गजा प्रसाशन शाखा 9846160843
regmi_regmi@yahoo.com