Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धि गृह मन्त्रालयको सूचना

11 महिना अगाडी

2075-12-04


222_001.jpg तस्बिर :

हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धि गृह मन्त्रालयको सूचना