Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

शान्ति सुरक्षा

लाग्ने समय

नियमित

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी भुवन राना
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घनश्याम गौतम

निवेदन

2

नागरिकता (बंशज)

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेकै दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लिला बहादुर थापा मगर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घनश्याम गौतम

सेवा सँग सम्बन्धित आवश्यक अनुसुची निवेदन

स्थानीय तहको सिफारिस

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र

बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र

 

अनुसुचीमा रु. १० को टिकट टाँस गरी निवेदन दिने