Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

वेद प्रसाद अर्याल

  • वेद प्रसाद अर्याल

वेद प्रसाद अर्याल


वेद प्रसाद अर्याल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bedaryal123@gmail.com
सम्पर्क 9841823158
ठेगाना मुस्ताङ जोमसोमघरपझोङ 4, मुस्ताङ्ग
बहाल मिति २०७६ भाद्र १६