Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

पुर्ण चन्द्र रेग्मी


पुर्ण चन्द्र रेग्मी


पुर्ण चन्द्र रेग्मी
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल regmi_regmi@yahoo.com
सम्पर्क 9846160843
ठेगाना स्याङ्जा पुतलिबजार ५Putalibazar municipality 5, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ श्रावण २८