Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु 2077-05-08

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली

क्र.सं‍.

पद

नाम थर

कार्य अवधि

कैफियत

देखि

सम्म

नि.प्र.जि.अ.

श्री शसिमान के.सी.

२०२८ साल

२०२९ साल

 

प्र.जि.अ.

श्री शैलेन्द्र वहादुर महत

२०२९ साल

२०३१ साल

 

प्र.जि.अ.

श्री प्रेम राज गौतम

२०३१ साल

२०३५  साल

 

प्र.जि.अ.

श्री श्रीमान श्रेष्ठ  

२०३५ साल

२०३७/०८/०७

 

प्र.जि.अ.

श्री जनक थापा

२०३८/०१/०९

२०३९/०७/१४

 

प्र.जि.अ.

श्री इश्वरी प्रसाद राजभण्डारी  

२०३९/०७/१५

२०४०/११/१४

 

प्र.जि.अ.

श्री शारदा प्रसाद दाहाल

२०४०/११/१५

२०४४/१२/३०

 

प्र.जि.अ.

श्री अनन्त राज शर्मा पाण्डे

२०४५/०१/१०

२०४७/०१/१४

 

प्र.जि.अ.

श्री राम कृष्ण पन्त

२०४७/०१/१५

२०४७/०५/०३

 

१०

प्र.जि.अ.

श्री ज्ञानकाजी शाक्य

२०४८/०५/०४

२०४८/०७/२७

 

११

प्र.जि.अ.

श्री भोला नाथ शर्मा

२०४८/०७/२८

२०४९/०७/०३

 

१२

प्र.जि.अ.

श्री गजेन्द्र राम भट्टर्राई

२०४९/०७/०४

२०५१/०१/०५

 

१३

प्र.जि.अ.

श्री मोदराज डोटेल  

२०५१/०१/०६

२०५२/०७/२३

 

१४

प्र.जि.अ.

श्री उषा नेपाल

२०५२/०७/२४

२०५३/१०/०८

 

१५

प्र.जि.अ.

श्री निमा वाङचु शेर्पा

२०५३/०५/०७

२०५३/१०/०८

 

१६

प्र.जि.अ.

श्री रत्नराज पाण्डेय

२०५३/१०/०९

२०५३/१२/३०

 

१७

प्र.जि.अ.

श्री नारायण प्रसाद संजेल

२०५४/०१/०१

२०५४/०९/१७

 

१८

प्र.जि.अ.

श्री रत्नराज पाण्डेय

२०५४/०९/१८

२०५६/०८/१९

 

१९

प्र.जि.अ.

श्री देवी प्रसाद भट्टर्राई

२०५६/०८/२०

२०५७/११/०७

 

२०

प्र.जि.अ.

श्री रामशरण चिमोरीया

२०५७/११/०८

२०५९/०९/३०

 

२१

प्र.जि.अ.

श्री काशीनाथ मरासिनी

२०५९/१०/०१

२०६३/०४/३१

 

२२

प्र.जि.अ.

श्री प्रदपिराज कणेल

२०६३/०५/०१

२०६५/०६/१७

 

२३

प्र.जि.अ.

श्री नारायण प्रसाद संजेल

२०६५/०६/१८

२०६५/०९/२९

 

२४

प्र.जि.अ.

श्री सुन्दरराज अर्याल

२०६५/०९/२८

२०६६/०४/३१

 

२५

प्र.जि.अ.

उमेश कुमार ढकाल

२०६६/०४/३२

०६७/०९/०८

 

२६

प्र.जि.अ.

श्री योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे

२०६७/०९/०९

२०६९/०१/०३

 

२७

प्र.जि.अ.

श्री लक्ष्मीराज शर्मा गौतम

२०६९/०१/०४

२०७०/०३/२२

 

२८

प्र.जि.अ.

श्री इश्वरराज रेग्मी  

२०६९/११/११

२०७०/०१/०८

काज

२९

प्र.जि.अ.

श्री जनकराज रेग्मी

२०७०/०३/२८

२०७१/०१/२७

 

३०

प्र.जि.अ.

श्री बावुराम भण्डारी

२०७१/०२/०४

२०७१/१२/०५

 

३१

प्र.जि.अ.

श्री नरहरी बराल

२०७१/१२/०९

२०७२/०६/२७

 

३२

प्र.जि.अ.

श्री  गणेश बहादुर अधिकारी

२०७२/०६/

२०७३।०६।१४

 

३३

प्र.जि.अ.

श्री भीमराज पोख्रेल

२०७३/०६/२९

२०७४/०२/२१

 

३४

प्र.जि.अ.

श्री रामचन्द्र तिवारी

२०७४/०२/२८

२०७५/०१/१४

 

३५

प्र.जि.अ.

श्री शिशिर पौडेल

२०७५/०१/१९

२०७५/०६/१७

 

३६

प्र.जि.अ.

श्री गंगा बहादुर क्षेत्री

२०७५/०६/२१

२०७६/०५/१५

 

३७

प्र.जि.अ.

श्री वेद प्रसाद अर्याल

२०७६/०५/१६

२०७७/०४/३२

 

३८

प्र.जि.अ.

श्री हिरादेवी पौडेल

२०७७/०५/०१

२०७८/०३/२२

 

३९ प्र.जि.अ. श्री श्रीनाथ पौडेल २०७८/०३/२८ २०७८/०७/०३  
४० प्र.जि.अ. श्री नेत्र प्रसाद शर्मा २०७८/०७/०४ २०७९/०९/०८  
४१ प्र.जि.अ. श्री अनुप के.सी. २०७९/०९/१२ २०८०/०५/३१  
42 प्र.जि.अ. श्री जनक राज पन्त २०८०/०६/०४ हाल सम्म  
 

 


Per Page :
Loading हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु ...
मिति हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
No हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु Found.
Loading हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु ...
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-08-08 13:28:08

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Powered By: ProActive Developers