Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

  • माथील्लो मुस्ताङ्ग

  • चिनबाट स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त गर्दा

  • लोमन्थाङ दरवार

  • मुक्तिनाथ मन्दिर

  • ईन्द्र सिंह शेरचनलाइ सम्मान गर्दै गर्दा

  • भुकम्प सुरक्षा दिवस