Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

" विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार: पुरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार" भन्ने नारा सहित २१ ‌औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका केहि तस्बिहरु...